Könyvfejezetek, cikkek

A sárga színnel kiemelt írások címére rákattintva letöltheti és elolvashatja azokat

1. A bányakapitányságok szerepe a bányászat igazgatásában / Észak-Magyarországi Gazdaság - Kultúra - Tudomány 1996. 9. sz.

2. Borsod-Abaúj-Zemplén megye ásványi nyersanyag bázisai és hasznosítási lehetőségei In: Borsodi Műszaki Gazdasági Élet, 1997. 1. sz. 11-14. p.

3. 90 éves Miskolci Bányakapitányság / BKL. Bányászat 134. évfolyam 7. szám, 2001. / Északkelet Magyarország, VI. évfolyam 12. szám, 2001. / Magyar Közigazgatás LII. évfolyam 12. szám, 2002.

4. A bányatárspénztárak jogi szabályozása Magyarországon / In: A Kárpát-medence bányaegészség-ügyének története és az újabb kutatási eredmények. (Tudományos konferencia, Miskolc, 2002. november 12-13.) MTA. Bányászati Ergonómiai és Bányaegészségügyi Tudományos Bizottsága és a Bányaegészség-ügy-Bányabiztonság Alapítvány, 2003.

5. A magyar bányajog fejlődésének átmeneti korszaka / In: Kor-kép. Dokumentumok és tanulmányok a magyar bányászat 1945-1958 közötti történetéből. A Központi Bányászati Múzeum közleményei, Sopron 2002. 64-78 p.

Okmánytári kiegészítéssel ellátva (Magyar Elektronikus Könyvtár, 2010.)

6. A kőszénbányászat évszázados jogi vitája / In: "Egyedül a közhaszon kedvéért..." (Tanulmányok a 250 éves magyar szénbányászat tiszteletére). A központi Bányászati Múzeum közleményei 2., Sopron 2003. 5-18 p.

7. The introduction and influence of the Austrian Common Mining Law in Hungary / In: The 150th anniver-sary of issue of the Common Mining Law (Konference, Hradec nad Moravici, Czech Republic, 15.-17. 9. 2004., Montanex, Ostrava 2004.

8. 150 éves a bányakapitányságok intézménye Magyarországon / BKL. Bányászat 138. évfolyam 2005. 1. sz. 8-13 p.

9. A selmeci bányajogról egy jeles évforduló alkalmából / BKL. Bányászat 138. évfolyam 2005. 3. sz. 29-34 p.

10. Adalékok Telkibánya bányászatának 19-20. századi történetéhez / In: Bányászattörténeti Közlemények II. Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány, Rudabánya 2006. 47-58 p.

Okmánytári kiegészítéssel ellátva (Magyar Elektronikus Könyvtár, 2010.)

11. Telkibánya és Rudabánya bányászatáról / In: Konferencia: Vŷročie založenia Zväzu hornouhorskŷch banskŷch miest 1487-2007. (Rožnava, 30. november 2007. - Gemerskŷ banícky spolok Bratstvo, Rožnava 2007.)

12. A magyar bányajog történetének főbb állomásai / In: Bányászattörténeti Közlemények III. Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány, Rudabánya 2007. 3-15 p.

13. Körmöcbánya bányászatának története - közli: Dr. Izsó István / In: Bányászattörténeti Közlemények V. Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány, Rudabánya 2008. 106-121 p.

14. Tudósítások a Magyar Királyság ásványkincseiről és bányászatáról a XVII. század közepétől 1830-ig Európában megjelent periodikákban / In: Bányászattörténeti Közlemények VII. Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány, Rudabánya 2009. 29-54 p.

15. Bányászattörténetünk legkorábbi irodalmi forrásairól / In: Bányászattörténeti Közlemények VIII. Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány, Rudabánya 2009. 3-34 p.

16. A magyar nyelven megjelent első bányajogi értekezés - közreadja: Dr. Izsó István / In: Bányászat-történeti Közlemények XVII. Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány, Rudabánya 2014. 73-100 p.

17. Selmecbánya bányászatának kezdeteiről / BKL. Bányászat 151. évfolyam 2018. 4. sz. 31-37 p.

Selmecbánya bányászatának kezdeteiről / Bányászattörténeti Közlemények XXV-XXVI. Érc- és Ásvány-bányászati Múzeum Alapítvány, Rudabánya 2018. 3-20 p.

18. Természettudományos érdeklődés Magyarország és Erdély bányászata iránt Európában a XVII. század közepétől kezdődően. BKL. Bányászat, 153. évfolyam 2020. 1. sz. 17-23 p.

19. Az ásványi anyagok világának bemutatása a legkorábbi, magyar nyelven megjelent enciklopédiában. Bányászattörténeti Közlemények XXVII-XXVIII. Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány, Rudabánya 2019. 28-42. p.

20. Magyarország bányászata Luigi Ferdinando Marsigli Duna-monográfiájában. Bányászattörténeti Közlemények XXIX-XXX. Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány, Rudabánya 2020. 27-44. p.

21. Bányaszerencsétlenségek a történelmi Magyarországon (1867-1916). BKL. Bányászat, Kőolaj- és Földgáz 153. évfolyam 2020. 4. sz. 22-27. p.

22. Magyarország bányászata és a trianoni békeszerződés / Honismeret, 2020. 6. sz. 79-84. p.