Nyugdíjas bányamérnök vagyok, akit érdekel a bányászat és a bányajog magyarországi története.

1955-ben születtem Miskolcon. 1981-ben szereztem bányamérnöki, majd 1994-ben jogi diplomát. Szakmai pályafutásomat a Borsodi Szénbányák Feketevölgy-aknáján kezdtem, ahol 6,5 évet töltöttem különböző beosztásokban. Ezt követően 27,5 évet bányahatósági állományban töltöttem, melyből közel 23 éven keresztül a Miskolci Bányakapitányság vezetője voltam. 2015-ben kezdeményeztem felmentésemet és szakmai pályafutásom utolsó éveiben a Mátrai Erőmű Zrt. alkalmazásában álltam.

Bányahatósági munkám mellett 1994-2015 között meghívott előadóként bányajogot oktattam a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán.

Az Izsó családról:

Munkáimról:

Hadobás Sándor: Teljessé vált bányászattörténetünk breviáriuma. In: Bányászattörténeti Közlemények XI. 98-99. p.

Dr. Gál András: A montanisztika magyarországi történetének forrásai és szakirodalma: Dr. Izsó István munkássága. In: Az abaúji és zempléni tájak tudományos feltárói (Szerencs - Nyíregyháza, 2015. 91-93. p.)

Polgárdy Géza: Selmecbánya városi és bányajogi kódexe. In: Honismeret, 2011. 4. sz.

Hadobás Sándor: Véget nem érő történet?  In: Bányászattörténeti Közlemények XVIII. 134-136. p.

15000 könyv, cikk, levéltári dokumentum és egyéb kiadvány